Comunicat de presă

Data 29.08.2017

 

Privind lansarea, de către Navigator Software, a proiectului 

Dezvoltarea sistemului inovativ “Navigator Cloud” pentru o economie modernă 

Nr. contract de finanțare 52/03.08.2017

 

 

 

            Navigator Software S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul: Dezvoltarea sistemului inovativ “Navigator Cloud” pentru o economie modernă, în baza contractului de finanțare nr. 52/03.08.2017 încheiat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), Axa Prioritară 2- Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului, între 03.08.2017- 02.08.2020.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității pe piață a societății Navigator Software la nivelul regiunii Centru, precum și accesul pe noi piețe naționale și internaționale prin oferirea celor mai bune produse inovative ca și raport calitate-preț.

Cele mai relevante rezultate prevăzute a fi obținute prin implementarea proiectului sunt: angajarea a 4 persoane (programator, inginer electrotehnic, consultant tehnic, product manager) cu contract de muncă pe perioada nedeterminată, dezvoltarea a 8 echipamente IoT (echipament pentru măsurarea și monitorizarea consumului de energie, echipament pentru măsurarea temperaturii și a umidității în sisteme HACCP, echipament pentru monitorizarea obiectelor aflate în mișcare în regim offline, termostat inteligent autodidactic, echipament pentru optimizarea pregătirii de apă menajeră cu sisteme de încălzire combinate, mini stație meteo, sisteme de irigare legate inteligent, sistem de avertizare pentru rezervoare) și dezvoltare Navigator Cloud SaaS: platforme (web și mobile) dezvoltate pentru serviciului Navigator Cloud.

Valoarea totală a proiectului este de de 2.614.709,48 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile primite din Programul Operațional Competitivitate este de 1.649.979,45 lei.

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

"Competitivi împreună"

 

 

Persoana de contact:

Balazs Endre- administrator Navigator Software S.R.L., e-mail  

 

 

ParteneriContact

Suport telefonic:
+40 753 083 480

Luni-Vineri: 800 - 1630

contact@ns.software

Facebook

 

Map